meniu       Aplicatie dezvoltata la comanda pentru ✅administrarea imobilelor si a asociatiilor de locatari. O aplicatie complexa de contabilitate Asociatii locatari, bloc, scari de bloc, apartamente, la care s-a lucrat aproximativ 1 an o echipa extinsa formata din 3 programatori, utilizandu-se bune practici in domeniu (aplicatie lucrata pe GIT, sistem de versionare si backup).

      Aplicatia este conceputa pentru a manageria componenta unei asociatii de proprietari pornind de la ansamblul de imobile si continuand cu imobil, bloc, scara, apartamente si pana la nivel de client, respectiv locatar.
Fluxurile principale din cadrul asociatiei sunt:
  • definirea unei asociatii
  • initializarea soldurilor la momentul preluarii
  • inregistrarea documentelor de intrare si iesire
  • inregistrarea documentelor financiare aferente incasarilor si platilor
  • administrare modalitate distribuire costuri
  • generarea automata a elementelor de plata pentru fiecare client
  • inchiderea fiecarei perioade de calculatie
  • raportare de tip (registre, situatii, fise)
  • administrarea entitatilor (asociatiilor de proprietari)  in cadrul aplicatiei
  • administrarea utilizatorilor
     Definirea entitatii de tip asociatie proprietari presupune introducerea elementelor de identificare si componenta pe diviziuni/subdiviziuni/clienti.
     Un element importat in definirea asociatiei il reprezinta posibilitatea de a personaliza criteriile de repartizare, contoarele si fondurile unei entitati. Aceste elemente au fie rolul de a colecta valori (ex. fond rulment), de a determina modalitate de calcul (ex. cota parte indiviza) si tip cheltuiala (Contor -> Apa rece).
     In momentul initializarii unei entitati, este necesara stabilirea conturilor utilizate in cadrul acesteia: tipurile de conturi disponibile in aplicatie sunt cont tip casa, cont tip banca.
     Fiecare cont este determinat de sold initial, cont iban (daca este cazul) si de rulaj in urma operatiunilor. De asemenea, un alt element de initializare il reprezinta dezvoltarea modulelor de introducerea soldurilor asociatiei si soldurile clientilor. Valorile introduse vor fi reflectate in rapoartele specifice, special dezvoltate de catre echipa de programatori ai Creative Ones.

     Aplicatia este dezvoltata astfel incat sa permita introducerea facturilor de la furnizori intr-un mod facil pentru a minimiza timpul de operare, sumarizat sau intr-un mod detaliat.
      In cazul in care se intorduce o factura de la un furnizor nou, aplicatia permite adaugarea rapida a datelor de identificare si se creaza inregistrarea acestiua. Aplicatia nu permite depasirea valorii totale a facturii in momentul in care se opereaza pe liniile acesteia, atentionand utilizatorul care distribuie pe elementele din factura.
      Documentele in format electronic pot fi atasate la factura creata in aplicatie, facil, prin drag-and-drop, prin dezvoltarea unor module facile scrise in PHP de catre echipa noastra. 

     Plata unei facturi poate fi realizata in mod rapid, printr-o scurtatura special creata, iar aplicatia propune spre plata valoarea totala a facuturii si afiseaza soldul disponibil aferent contului selectat. Utilizatorul nu va fi nevoit decat sa aleaga modalitatea de plata, respectiv contul din care se efectueaza plata, iar suma si restul propus se calculeaza automat de catre sistem. 

      Aplicatia software de administrare a imobilelor este dezvoltata astfel incat incasarile se inregistreaza pentru fiecare client, aplicatia va afisa componenta soldului pe fiecare element si valoare corespondenta. Operatorului i se va propune achitarea intregii sume sau va putea opera manual. In cazul incasarilor prin casierie, numarul chitantei se genereaza automat.

      In aplicatie se pot opera documente financiare de tip transfer prin selectarea contului sursa, a contului destinatie si a valorii.

       In urma introducerii consumurilor, a cheltuielilor si a modalitatii de calcul, aplicatia software de administrare imobile genereaza automat listele de plata. Acest proces complex de distribuire a datoriei la nivel de client se poate costomiza foarte simplu prin drag-and-drop intr-o structura arborescenta ce permite asezarea coloanelor dupa propria preferinta. Modul de distribuire devine parinte iar cheltuielilor mutate sub parinte capata criteriul parintelui de distribuire. Rezultatele sunt recalculate, raportul final avand posibilitatea de a fi exportat/printat. Exista posibilitatea afisarii unei anexe ce contine componenta generala a cheltuielilor distribuite.
Lista de plata se genereaza la nivelul fiecarei lune in parte.

      Rapoartele disponibile si create in cadrul aplicatiei: Registru casa, Registru banca, Registru  incasari. Registru plati, Registru  fond, Registru  jurnal, Registru fond apartament, Registru diferente solduri/fonduri, Situatie activ/pasiv, Sold casa/banca, Fisa client, Cheltuieli nerepartizate, Fisa furnizor, Restante furnizor, Plati asociatie, Restante clienti, Situaite fond apartament, Facturi penalizabile.
      Aplicatia software de administrare imobile poate fi utilizata cu succes inclusiv de catre diverse regii autonome sau de catre societati care administreaza imobile, cladiri de birouri, comune, orase, etc.

      Aplicatia software este dezvoltata in PHP pe Laravel Framework, prin GIT ca si sistem de versionare si respecta cele mai bune practici in domeniul dezvoltarii aplicatiilor la comanda, prezetate aici.
      Pentru mai multe detalii despre dezvoltarea aplicatiilor la comanda, personalizate, accesati aici. 

      Software-ul contabil de administrare imobile este integrat API cu Aplicatia Android Creative SMS pentru trimiterea notificarilor si a mesajelor prin SMS catre utilizatori.

     
GO Cere oferta

#development | #firme programare web | #creare soft custom | #programator it | #programatori web | #application programming interface | #servicii programare web | #programare web |

Clientii nostri


Abilitatile noastre


Cu ce te putem ajuta?

Suntem aici pentru tine!

Go Trimite Cerere
Whatsapp Whatsapp